Galaxy នឹងក្លាយជាកំពូលផលិតកម្ម នាពេលខាងមុខដោយយកតារាម្នាក់ទៀតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Galaxy នឹងក្លាយជាកំពូលផលិតកម្ម នាពេលខាងមុខដោយយកតារាម្នាក់ទៀតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣….

Galaxy នឹងក្លាយជាកំពូលផលិតកម្ម នាពេលខាងមុខដោយយកតារាម្នាក់ទៀតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖